POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

Pojemniki przyjazne środowisku

Staramy się codziennie troszczyć o środowisko naturalne, dlatego z zaangażowaniem uczestniczymy w odzyskiwaniu surowców oraz ponownym ich wykorzystywaniu w sektorze produkcyjnym. W ten sposób możemy uczestniczyć w działaniach mających na celu większą ochronę, tak mocno eksploatowanego i zanieczyszczonego środowiska. Pragniemy dostarczać Państwu takich rozwiązań, które pozwolą ograniczyć częstotliwość wywozów zanieczyszczeń komunalnych na wysypiska. Warto również podkreślić, iż odpowiedzialnie realizowany odzysk materiałów jest jednym z fundamentalnych filarów programu Zrównoważonego Rozwoju, który wdrażany jest na różnych płaszczyznach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wizja, misja oraz idee Zrównoważonego Rozwoju stanowią również cel naszych działań i podstawę wartości urzeczywistnianych przez ESE. Dotyczy to zarówno etapu projektowania, jak i produkcji.

Właśnie dlatego nasze pojemniki do segregacji śmieci wykonywane są z materiałów, które:

  • wyróżniają się wyjątkowo długą żywotnością,
  • pozostają całkowicie odporne na intensywne działanie zmiennych i niekorzystnych warunków atmosferycznych (dotyczy również dużych i odczuwalnych amplitud temperatury),
  • są odporne na działanie promieniowania UV – nie odkształcają się, ani też nie tracą intensywności barwy,
  • są całkowicie odporne na działanie substancji chemicznych.

Należy również pamiętać, iż nasze pojemniki do segregacji odpadów są produktami, które mogą być wykorzystane w recyklingu – w ten sposób stają się one artykułem zupełnie bezpiecznym dla środowiska naturalnego.