SYSTEM BIOSELECT

BIOSELECT — zintegrowany system pojemników na cenne odpady biologiczne

W szerokiej ofercie ESE na szczególną uwagę zasługuje system BIOSELECT, który przeznaczony do odpadów organicznych – bardzo istotnego aspektu gospodarki odpadami.Nasz system zbiórki odpadów organicznych jest kompleksowy – od pojemników do zastosowania domowego, po pojemniki do wykorzystywania na szerszą skalę. Bioodpady wymagają większego zaangażowania, którego wynikiem będzie sukces ekologiczny i ekonomiczny. Proces ten zakłada nie tylko zbieranie i gromadzenie odpadów. Jego istotą jest naturalny cykl, który swój początek ma w gospodarstwach domowych, głównie w kuchni. Odpady organiczne, w zależności od warunków, najlepiej zbierać w pojemnikach z wentylacją każdej ścianki. Produkty te posiadają dedykowany system worków biodegradowalnych, w dwóch opcjach: foliowej lub papierowej. Pojemniki kuchenne dostępne są w optymalnych pojemnościach 7 i 10 l. Z kolei pojemniki MGB z serii BIOSELECT występują również w większych pojemnościach, tj.: 120 l, 240 l  oraz 400 litrowy komposter czterokołowy z dużą nominalną ładownością – aż 350 l,  z przeznaczeniem do opróżniania przez śmieciarki. Dopełnienie oferty BIOSELECT stanowi wybór kompostowników. Kompostowanie to jedna z dróg gospodarowania odpadami organicznymi, dzięki której możemy wpływać na poprawę jakości życia i ograniczyć ingerencję w ekosystem.

W przeciwieństwie do prostego nawożenia mineralnego, kompost polepsza żyzności gleby. Innym pozytywnym aspektem kompostowania jest możliwość redukcji odpadów domowych nawet o 30%, co przekłada się na poprawę jakości i czystości środowiska naturalnego. Kompostowniki z naszej oferty cechuje wysoka ergonomia, a ich obsługa jest ich prosta i niezwykle wygodna.