ESE POLSKA − NOWOCZESNE POJEMNIKI NA ODPADY

ESE jest wiodącym w Europie producentem tymczasowych systemów składowania odpadów i surowców wtórnych. Zapewniamy Klientom najbardziej efektywne systemy przez połączenie ponad 80-letniego doświadczenia z najnowszą wiedzą techniczną. Standardy przyszłości ustalane są przez inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, recyklingu i ochrony kurczących się zasobów. Mamy doświadczenie w kształtowaniu lepszego jutra. 

Jesteśmy w stanie zaoferować konkretne rozwiązania zarówno Klientom indywidualnym, ale przede podmiotom instytucjonalnym i biznesowym, pragnącym wdrożyć nowoczesne systemy gospodarki odpadami: pojemniki podziemne, półpodziemne, na odpady komunalne czy odpady niebezpieczne.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą pełną ofertą produktów.